Saturday, 13 May 2017

HTAT OMR RE- CHECKING BABAT.

HTAT OMR RE- CHECKING BABAT. 

DOWNLOAD INSTRUCTION CLICK HERE.  

HTAT OMR RE- CHECKING BABAT
HOW TO OMR DOWNLOAD??


HTAT OMR ni punh chakasani kevi rite karavsho.

HTAT OMR Re check karavava mate 18/5/2017 sudhi ma rubru Rajya Pariksha Board ni kacheri Gandhinagar khate javanu raheshe.

Hall Tickit ane OMR ni xerox copy sathe lai javi. 100 Rs.fee chhe.

Adress of OMR re checking

Rajya Pariksha Board
Sarkari Pustakalay same
Sector 21 Gandhinagar
STEP-1.
OPEN HTAT EXAM 2017 RESULT. 

click here to RESULT  

 DOWNLOAD INSTRUCTION CLICK HERE.  


Related Posts

HTAT OMR RE- CHECKING BABAT.
4/ 5
Oleh

Developed By sarkar